Pod koniec marca należąca do miasta spółka Wodociągi Jaworzno – która przygotowuje się do świadczenia usług odbioru śmieci na terenie Jaworzna – podpisała umowę na dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym CNG. Dostarczy je firma Ekocel sp. z o.o., a pojazdy mają pojawić na ulicach miasta pod koniec tego roku.

Kontrakt jest warty ponad 17 mln zł netto, a żeby go zdobyć spółka Ekocel musiała wygrać przetarg rozpisany przez Wodociągi Jaworzno. Zgodnie z zapisami umowy nowe śmieciarki napędzane sprzężonym gazem ziemnym CNG trafią do zamawiającego w terminie do 210 dni od złożenia podpisów na dokumencie (doszło do tego dokładnie 27 marca).

Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek podkreśla, że fakt, iż pojazdy zasilane będą gazem, wpisuje się w strategię miejską dotyczącą ekologicznego transportu i pozwoli na ograniczenie emisji CO2 w mieście.

Firma Ekocel, która dostarczy śmieciarki do Jaworzna, do lider wśród producentów tego typu pojazdów w Polsce. Obecnie firmy komunalne w całym kraju eksploatują prawie dwa tysiące pojazdów dostarczonych przez Ekocel.

Podpis: Tomasz Gołębiowski, (il.: Urząd Miejski w Jaworznie).