25 marca UNIMOT S.A. opublikował pełne wyniki finansowe za rok 2019. Są one bardzo dobre. Tego samego dnia zarząd spółki podał informację o rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

W sprawie wypłaty dywidendy pozytywną opinię wyraziła także rada nadzorcza UNIMOT S.A. W sumie na wypłaty dla akcjonariuszy kierownictwo paliwowej spółki postanowiło przeznaczyć 16,1 miliona złotych (1,97 złotego na jedną akcję). Jest to 30 proc. zysku wypracowanego przez spółkę. Pieniądze pozostałe w kasie zarząd UNIMOT S.A. postanowił przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy nie byłaby możliwa, gdyby nie bardzo dobre wyniki finansowe, które spółka zanotowała za 2019 rok. Zadowolenia z sytuacji nie kryje szef UNIMOT S.A. Adam Sikorski.

– Mamy za sobą najlepszy w historii spółki UNIMOT rok obrotowy, który pozwolił wypracować ponad 53 milionów złotych zysku netto. Po analizie bieżącej sytuacji operacyjno-finansowej, chcielibyśmy podzielić się z naszymi akcjonariuszami 30 proc. tej kwoty – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

W sumie w 2019 roku grupa kapitałowa UNIMOT zanotowała ponad 4,4 miliarda złotych przychodu, co stanowi wzrost o 31,9 proc. w stosunku do wartości odnotowanej w roku poprzednim. Ponadto skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 milionów złotych. W tym punktu grupa UNIMOT zanotowała wzrost o 102,6 proc. rok do roku. UNIMOT podkreślił w komunikacie, że jest to najwyższy wynik w blisko 30-letniej historii grupy. Z kolei skonsolidowany zysk netto na poziomie grupy za 2019 rok wyniósł 59,9 milionów złotych, a sama spółka UNIMOT S.A. zrobiła netto 53,8 milionów.

Adam Sikorski mówi, że wyniki UNIMOT S.A. za 2019 rok są lepsze od oczekiwań. Otoczenie zewnętrzne sprzyjało działalności biznesowej, a grupa wykorzystała szanse.

– Największy udział we wzrostach zanotował biznes oleju napędowego i biopaliw, po raz pierwszy w naszej historii sprzedaliśmy ponad milion metrów sześciennych paliw i biopaliw – mówi Adam Sikorski. – Bardzo mnie cieszy, iż historycznie dobre wyniki Grupy UNIMOT wsparły także segmenty LPG (odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA), energii elektrycznej (również odnotowując rekordowe wolumeny i najwyższą EBITDA), produktów asfaltowych (pozytywnie zamykając rok pomimo tylko 4 miesięcy działalności) i spółki gazowe (które stały się dochodowe) – wyjaśnia Adam Sikorski, szef UNIMOT S.A.

Jeżeli zaś chodzi o 2020 rok ora sytuację związaną z pandemią Covid-19, to grupa patrzy w przyszłość z „umiarkowanym spokojem”. Adam Sikorski zapewnia, że wydarzenia na globalnych rynkach paliw oraz na rynku wewnętrznym są monitorowane i analizowane przez spółkę. Szef UNIMOT jednak liczy się z możliwym spadkiem sprzedaży, przede wszystkim w drugim kwartale tego roku.

– Ale szacujemy, że w kolejnych miesiącach pandemia może mieć jedynie niewielki negatywny wpływ na nasz główny biznes, czyli handel olejem napędowym – tłumaczy Adam Sikorski. – Nie wykluczony jest również bardziej optymistyczny scenariusz, iż UNIMOT może również stać się beneficjentem zmian rynkowych, które zachodzą lub zajdą w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzanych przez władze ograniczeń. Podtrzymujemy prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowana na rok 2020 – dodaje prezes UNIMOT.

Podpis: gasnews.pl (fot.: UNIMOT)