Aleksander Nowak, minister energii w rządzie Federacji Rosyjskiej. Fot.: minenergo.gov.ru

Minister energetyki w rządzie Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak na łamach magazynu „Polityka Energetyczna” opublikował artykuł, w którym podkreślił, że Rosja jest największym dostawą surowców energetycznych do państw Europy, a także zaznaczył, iż strona rosyjska ma nadzieją na rozwój współpracy energetycznej pomiędzy Unią Europejską i Federacją Rosyjską w przyszłości.  

O europejsko-rosyjskiej współpracy energetycznej minister Aleksander Nowak napisał w artykule pt. „Współpraca międzynarodowa to droga do bezpieczeństwa energetycznego planety”. Szef rosyjskiego resortu energii przypomniał w materiale, że pierwszy dokument dotyczący dialogu energetycznego pomiędzy Unią Europejską i Rosją został podpisany już w 2000 r., a w latach kolejnych podpisano szereg innych dokumentów i porozumień, regulujących kwestię współpracy energetycznej na linii UE-Rosja. W artykule Aleksander Nowak podkreślił, że działania te „znacznie zwiększyły bezpieczeństwo energetyczne kontynentu”.

Minister przypomniał także, że w 2013 r. została zatwierdzona „Mapa drogowa współpracy UE-Rosja do 2050 r.”, która zakładała utworzenie wspólnego rynku energetycznego. Chodzi w tym przypadku o wszystkie sektory kompleksu paliwowo-energetycznego. W 2014 r. prace nad wdrożeniem zapisów mapy drogowej przerwano, ale pomimo tego wciąż funkcjonuje utworzona w 2011 r. rada doradcza UE ds. gazu UE-Rosja, której celem jest prognozowanie możliwości rozwoju rynku gazowego w Unii i Rosji, a także opracowywanie rekomendacji dotyczących współpracy w sektorze gazowym pomiędzy UE i Federacją Rosyjską.

– Jak dziś widzimy, kraje europejskie są zainteresowane dostawami rosyjskiego błękitnego paliwa – w artykule pisze minister Aleksander Nowak. – Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym w szczególności dzięki bezprecedensowemu wsparciu naszych europejskich partnerów dla projektu gazociągu Nord Stream 2. Już dla wszystkich jest oczywiste, że jest to projekt komercyjny, który w żaden sposób nie wpływa na przebieg dostaw gazu przez Ukrainę. Te ostatnie, zgodnie z ustaleniami zawartymi pod koniec 2019 r., będą funkcjonować co najmniej do 2024 r. – zaznaczył rosyjski minister energetyki.

Aleksander Nowak wyraził również przekonanie, że w niedługo dialog energetyczny pomiędzy UE i Rosją, dotyczący innych sektorów kompleksu paliwowo-energetycznego, zostanie wznowiony. Podkreślił jednocześnie, że zgodnie z zapisami wspomnianej powyżej mapy drogowej, do 2050 r. przewiduje się „utworzenie paneuropejskiej przestrzeni energetycznej z funkcjonującą zintegrowaną infrastrukturą sieciową, z otwartymi, przejrzystymi, wydajnymi i konkurencyjnymi rynkami, co przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i Rosji.

Podpis: gasnews.pl (fot.: minenergo.gov.ru)