Segment autogazu stanowi ponad 75 proc. polskiego rynku gazu płynnego LPG. Fot.: Qgaz

Segment autogazu dominuje w strukturze polskiego rynku gazu płynnego LPG. Z raportu rocznego przygotowanego przez Polską Organizację Gazu Płynnego (POGP) wynika, że jego udział w krajowym rynku wyniósł 76,4 proc. Z roku na rok przybywa także samochodów napędzanych tych paliwem oraz punktów tankowania LPG.

Może Cię zainteresować:

Novatek Green Energy: nowy terminal przeładunkowy LPG

Novatek Green Energy: nowy terminal przeładunkowy LPG

Z raportu rocznego przygotowanego przez Polską Organizację Gazu Płynnego (POGP) wynika, że udział autogazu w krajowym rynku wynosi 76,4 proc. Czytaj dalej

Jak już pisaliśmy na portalu gasnews.pl, w 2019 r. konsumpcja gazu płynnego na rynku polskim wyniosła ponad 2,5 mln ton i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,3 proc. Polscy producenci LPG są jednak w stanie pokryć tylko niespełna 20 proc. krajowego zapotrzebowania na to paliwo, dlatego większość gazu płynnego obecnego na polskim rynku pochodzi z importu. W 2019 r. do Polski sprowadzono z zagranicy ponad 2,3 mln ton gazu płynnego, z czego 73,5 proc. stanowił gaz kupiony od firm rosyjskich.

Autogaz dominuje w strukturze rynku LPG

Z raportu opracowanego przez Polską Organizacją Gazu Płynnego wynika, że w 2019 r. 76,4 proc. LPG na polskim rynku sprzedawane było jako autogaz. Dla porównania: udział autogazu w rynku gazu płynnego w 2018 r. udział tego paliwa w rynku LPG wynosił 76 proc.

W sumie w 2019 r. na stacjach paliw w Polsce sprzedano 1 925 tys. ton LPG. Jeżeli chodzi o wielkość wolumenu sprzedanego gazu płynnego, to w ujęciu rok do roku wzrósł on o 4,9 proc.

– Wzrost udziału segmentu autogazu wynikał ze wzrostu sprzedaży w tym segmencie o 90 tys. ton przy wzroście całej konsumpcji o 105 tys. ton – piszą autorzy opracowania. – Szacuje się, że udział konsumcji autogazu na poziomie około 75 proc. jest trwałą cechą polskiego rynku LPG i utrzyma się w najbliższych latach – podkreślono w raporcie.

Może Cię zainteresować:

Rynek gazu LPG w Polsce w 2019 roku. Raport POGP [ANALIZA]

Rynek gazu LPG w Polsce w 2019 roku. Raport POGP [ANALIZA]

Z raportu rocznego przygotowanego przez Polską Organizację Gazu Płynnego (POGP) wynika, że udział autogazu w krajowym rynku wynosi 76,4 proc. Czytaj dalej

POGP podaje w raporcie, że w ub.r. spadł udział segmentu butlowego: z 11,6 proc. do 10,9 proc. Wzrost odnotowano natomiast w segmencie zbiorników (bez uwzględnienia autogazu): z 12,4 proc. do 12,7 proc.

W raporcie POGP czytamy, że zwiększone zainteresowanie autogazem w 2019 r. wynikało przede wszystkim z niskich cen gazu płynnego LPG w porównaniu do cen tradycyjnej benzyny.

– Jakkolwiek uwaga władz państwowych skupia się na rozwoju innych paliw alternatywnych, tj. energii elektrycznej, CNG czy LNG, to segment autogazu LPG nadal odgrywał znaczącą rolę szczególnie w odniesieniu do samochodów osobowych. Podtrzymana została strategia biznesowa koncernów motoryzacyjnych w zakresie oferty sprzedaży samochodów fabrycznie wyposażonych w instalacje LPG – czytamy w raporcie Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Autorzy opracowania zwrócili także uwagę na działania koncernów paliwowych, które podczas rozszerzania sieci swoich stacji paliw coraz częściej uwzględniają także moduł sprzedaży autogazu LPG.

Więcej samochodów, więcej punktów tankowania LPG

Może Cię zainteresować:

CNG: PGNiG Obrót Detaliczny ma kontrakt na dostawy gazu

CNG: PGNiG Obrót Detaliczny ma kontrakt na dostawy gazu

Z raportu rocznego przygotowanego przez Polską Organizację Gazu Płynnego (POGP) wynika, że udział autogazu w krajowym rynku wynosi 76,4 proc. Czytaj dalej

POGP w raporcie rocznym zwraca również uwagę, że według Urzędu Regulacji Energetyki na koniec 2019 r. w Polsce działało 7 588 punktów tankowania samochodów autogazem.  To o 126 takich punktów więcej niż przed rokiem.

Z kolei według GUS na koniec 2019 r. w Polsce było 3 282 tys. pojazdów zasilanych gazem płynnym LPG. Oznacza to, że w ciągu tego roku przybyło w Polsce 147 tys. (4,7 proc.) samochodów na autogaz. Ponadto z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w ub.r. w Polsce zarejestrowano łącznie 555,6 tys. samochodów osobowych, 69,9 tys. samochodów dostawczych oraz 28,3 tys. ciężarówek. Wśród wszystkich tych samochodów było łącznie 8 095 nowych pojazdów zasilanych gazem płynnym LPG. W ujęciu rok do roku oznacza to wzrost o 7,6 proc. Ponadto w 2019 r. do Polski sprowadzono z zagranicy 21 693 tys. samochodów na LPG. Z danych GUS wynika, że w ub.r. samochody napędzane gazem płynnym stanowiły 14,3 proc. wszystkich aut jeżdżących po polskich drogach. Jeżeli zaś chodzi tylko o samochody osobowe, to na koniec 2019 r. pojazdy napędzane LPG stanowiły 10,6 proc. całości.

W Polsce przybywa także samochodów napędzanych sprężonym gazem ziemnym CNG. W raporcie POGP czytamy, że na koniec 2019 r. w kraju było ich ok. 3 tys.

Podpis: gasnews.pl (fot.: Qgaz)