NOVATEK PAO przedstawił wstępne dane dotyczące produkcji za dwanaście miesięcy 2020 roku.

W 2020 roku wydobycie węglowodorów wyniosło 608,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe), w tym 77,37 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 12,24 mln ton ciekłych węglowodorów (kondensatu gazowego i ropy naftowej). W porównaniu do 2019 roku wydobycie węglowodorów wzrosło o 18,3 mln boe, czyli o 3,1%.

Na terenie Federacji Rosyjskiej sprzedano 66,69 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli o 1,6% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż LNG na rynkach międzynarodowych wyniosła 8,93 mld metrów sześc. Całkowity wolumen sprzedaży gazu ziemnego, w tym LNG, według wstępnych danych wyniósł 75,62 mld metrów sześc., czyli o 3,6% mniej niż w 2019 r. Spadek wolumenów sprzedaży na rynkach międzynarodowych związany jest ze spadkiem udziału sprzedaży za pośrednictwem akcjonariuszy Yamal LNG na rynku spotowym, w tym NOVATEK, przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży bezpośredniej Yamal LNG w ramach kontraktów długoterminowych.

Wolumen przetworzenia kondensatu gazowego w Zakładzie Purovsky w 2020 roku wzrósł o 9,1% i 11,79 mln ton. W kompleksie w Ust-Łudze w 2020 roku przetworzono 7 mln ton stabilnego kondensatu gazowego, co oznacza wzrost o 1,5% w stosunku do 2019 r.

Według wstępnych danych wolumen sprzedaży wyrobów gotowych Kompleksu w Ust-Łudze wyniósł 6,77 mln ton, w tym 4,29 mln ton nafty, 1,06 mln ton paliwa lotniczego i 1,42 mln ton oleju opałowego i oleju napędowego. Novatek sprzedał 4,47 mln ton ropy oraz 2,17 mln ton stabilnego kondensatu gazowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Novatek posiadał w ogólnych zapasach 0,8 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego, w tym LNG, a także 623 tys. ton stabilnego kondensatu gazowego i gazowego i produktów jego przetworzenia.

Wydobycie węglowodorów NOVATEK uwzględniające udziały w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach

 20202019Zmiana, %
Gaz ziemny [mld m3]77,3774,703,6%
Płynne węglowodory [tys. ton]12 23712 1480,7%
Całość produkcji [mln BOE]608,2589,93,1%
Całość produkcji [mln BOE/dzień]1,661,622,8%

 

Sprzedaż gazu, w mld m3

 20202019Zmiana, %
Całkowita sprzedaż gazu75,6278,45-3,6%
Sprzedaż na terenie Federacji Rosyjskiej66,6965,651,6%
Sprzedaż na rynkach międzynarodowych8,9312,80-30,2%

Żródło: Novatek Green Energy (fot.: Novatek PAO)