Spółka PGNiG Termika S.A. ogłosiła, że wybuduje nową elektrownię gazową w Przemyślu. Inwestycja ma wzmocnić system ciepłowniczy w regionie, a początek robót zaplanowana na drugi kwartał przyszłego roku.

Budowa nowej elektrociepłowni na gaz w Przemyślu będzie kosztowała 29,4 miliona złotych. PGNiG Termika już wyłoniła wykonawcę prac. Będzie to konsorcjum zawiązane przez firmy Metrolog Sp. z o.o. oraz Ferox Energy Systems Sp. z o.o. Ponad 5,5 miliona złotych na budowę elektrociepłowni wyłoży Unia Europejska. Projekt uzyskał powiem współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PGNiG Termika już od dłuższego czasu przymierzała się do wzmocnienia systemu ciepłowniczego w Przemyślu. W ubiegłym roku spółka podpisała porozumienie z samorządem oraz miejską spółką przemyską Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu. W porozumieniu tym strony zobowiązały się do podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego w Przemyślu i regionie. Chodzi zwłaszcza o produkcję energii elektrycznej oraz ciepła.

Dzisiaj jedynym źródłem ciepła w Przemyślu jest Ciepłownia Zasanie. To dosyć stary obiekt, który wytwarza ciepło w wyniku spalania miału węglowego. W sumie Zasanie ma 80 MW mocy.

Tymczasem po uruchomieniu nowej elektrociepłowni gazowej przemyski system ciepłowniczy otrzyma dodatkowe 10,7 MW. PGNiG Termika podkreśla, że zgodnie z koncepcją przedsięwzięcia w okresie letnim nowa elektrociepłownia będzie w zupełności zastępować Zasanie, a zimą oba obiekty będą pracować wspólnie. Dzięki temu emisja dwutlenku siarki w Przemyślu spadnie o 32 tony rocznie, a dwutlenku węgla o 4 300 ton rocznie.

– To kolejne przedsięwzięcie tego typu realizowane przez PGNiG Termika w Polsce – mówi Jarosław Głowacki, prezes spółki. – Naszym celem jest wzrost udziału ciepła systemowego wśród mieszkańców Przemyśla i zapewnienie im bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla szef PGNiG Termika.

Podpis: gasnews.pl (fot.: PGNiG Termika)