Sprzedaż gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. 2020 r. wyniosła 9,37 mld m sześc., a wydobycie sięgnęło 1,22 mld m sześc. – wynika z szacunkowych danych operacyjnych. W ocenie prezesa Pawła Majewskiego, wyniki są satysfakcjonujące, zwłaszcza w segmencie handlu.

Sprzedaż gazu ziemnego przez PGNiG w czwartym kwartale 2020 r. wyniosła 9,37 mld m sześc. wobec 9,18 mld m sześc. przed rokiem, a wydobycie sięgnęło 1,22 mld m sześc. wobec 1,17 mld m sześc. przed rokiem.

W całym 2020 r. wolumen sprzedaży PGNiG wzrósł do 31,64 mld m sześc. wobec 30,65 mld m sześc. przed rokiem.

“Szczególnym optymizmem napawają rezultaty osiągnięte z działalności handlowej. W ubiegłym roku sprzedaliśmy bowiem poza grupę o ok. 1 mld m sześc. gazu więcej niż w 2019 r. Tylko w sektorze odbiorców detalicznych – gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – wzrost sprzedaży wyniósł ok. 400 mln m sześc. rdr. Stało się tak pomimo pandemii i związanego z nią spowolnienia gospodarczego” – powiedział PAP Biznes prezes PGNiG Paweł Majewski.

“Powody do zadowolenia dał nam również wynik działalności handlowej na Ukrainie, gdzie w ubiegłym roku sprzedaliśmy ponad 1,2 mld m sześc. gazu, a więc ok. 130 proc. więcej niż w 2019 r.” – dodał.

Wydobycie gazu ziemnego w czwartym kwartale wyniosło 1,22 mld m sześc. wobec 1,17 mld m sześc. rok wcześniej. W 2020 roku grupa PGNiG wydobyła łącznie 4,52 mld m sześc. gazu ziemnego, a w 2019 r. wydobycie sięgnęło 4,49 mld m sześc.

Z kolei import gazu ziemnego wyniósł w czwartym kwartale 3,62 mld m sześc. gazu wobec 3,97 mld m sześc. rok wcześniej. Import “z kierunku wschodniego” wyniósł w tym czasie 2,37 mld m sześc. wobec 2,65 mld m sześc. rok wcześniej. Import LNG w tym okresie spadł do 0,81 mld m sześc. z 0,95 mld m sześc. przed rokiem.

W całym zeszłym roku import gazu do Polski wyniósł 14,79 mld m sześc. wobec 14,85 mld m sześc. rok wcześniej. Import surowca z kierunku wschodniego wyniósł 9 mld m sześc., a LNG 3,76 mld m sześc. (w 2019 roku było to odpowiednio: 8,95 mld m sześc. i 3,43 mld m sześc.).

Dystrybucja gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa w czwartym kwartale wyniosła 3,54 mld m sześc. wobec 3,29 mld m sześc. rok wcześniej. W całym ubiegłym roku wolumen dystrybucji sięgnął 11,57 mld m sześc. wobec 11,53 mld m sześc. w 2019 r.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wzrósł w czwartym kwartale do 361,5 tys. ton z 327,8 tys. ton rok wcześniej, a w 2020 roku 1,324 tys. ton wobec 1,217 tys. ton w 2019 r.

Wolumen sprzedaży ropy naftowej przez grupę PGNiG nie zmienił się rok do roku i wyniósł 360,7 tys. ton. W całym 2020 roku wzrósł on do 1,331 tys. ton z 1,21 tys. ton w 2019 roku.

Wolumen sprzedaży ciepła w czwartym kwartale wzrósł do 13,02 PJ z 12,99 PJ rok wcześniej, a sprzedaży energii elektrycznej z produkcji spadł do 1,16 TWh z 1,27 TWh przed rokiem.

Wolumen sprzedaży ciepła w 2020 roku spadł do 38,94 PJ z 39,26 PJ, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej zmniejszył się do 3,64 TWh z 3,95 TWh w 2019 r.

Na 31 grudnia 2020 r. stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii) wynosił ok. 3,0 mld m sześc. gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m3. Powyższy stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalach. Dane nie obejmują wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System.

PGNiG przedstawi raport roczny za 2020 r. 25 marca.

Źródło: PAP (fot.: PGNiG)